Mitos Nedir?

Tarih öncesi dönemleriyle ilgili Tanrı, tanrıça, yarı Tanrı ve kahramanların yaşamlarını, serüvenlerini anlatan, bir toplumun inançlarını, duygularını, eğilimlerini, dolaylı bir biçimde yansıtan efsane.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Mizah
Monografi
Monolog
Muamma
Muaşşer
Mucem
Mülemma
Münakkahiyet
Münşeât
Münşî